Mihin ongelmiin tuomme ratkaisun?

Et tiedä miten hyvin pystyt toistamaan oman optimaalisen liikkeesi.

Omien tehtyjen suorituksien laadun ja määrän seurantaan ei ole olemassa helppoa ratkaisua.

Tarvitset palautteen saamiseen aina valmentajan läsnäolon, jotta saat jokaisesta suorituksesta saat välittömän palautteen.

Ei ole helppoa keinoa kerätä ja jakaa omien tehtyjen suoritusten laadullista tietoja

Helpotuksen urheilijan pelkoihin ja haasteisiin

Harjoittelen väärin ja käytän oman harjoitteluaikana tehottomasti.

Olen oppinut tekemään suoritteen väärin ja sen korjaaminen on hyvin hankalaa.

En uskalla tehdä suoritustasi kuten haluaisin, koska pelkään, että loukkaannun sitä suoritettaessa.

En pysty tekemään suoritustani kuten haluaisin, koska en pysty toistamaan liikettäni riittävän usein samalla tavalla.

Yhdistimme liikkeen ja toistettavuuden jatkuvan analysoinnin ja helppokäyttöisyyden.

1. Opeta harjoite Moventracille itse tai yhdessä valmentajasi kanssa

2. Moventrac seuraa liikettäsi ja antaa välittömän palautteen kuinka hyvin harjoite toistettiin

3. Saat tiedot puhelimeesi harjoituksen aikana tai sen jälkeen

4. Jaa tuloksesi valmentajasi tai ystäviesi kesken

Onnistuneen valmentamisen perusperiaatteet

Lähtökohtana on aina oma innostus ja motivaatio olla mukana!

Valmentautuminen on pitkäjänteinen prosessi, johon kuuluvat onnistumiset, epäonnistumiset, uudelleen yrittäminen ja niiden kautta oppiminen.

Moventrac on kuin hyvä aina läsnäoleva valmentaja ja ohjaaja, joka osaa kuunnella ja antaa palautetta!

Positiivisen palautteen merkitys

Kun palautetta annetaan, tulee sen antamisessa huomioida mihin sitä verrataan. Nuorilla palautteen tarve on suurempi kuin vanhemmilla urheilijoilla.

Valmentajan antama palaute on tehokkainta silloin kun urheilija itse pyytää palautetta. Valmentajan on osattava antaa palautetta ja osattava olla antamatta tarvittaessa.

Moventrac huomioi käyttäjän tavoite- ja osaamistason palautteen antamisessa. Lisäksi tuomme keinon suorituksen laatuun liittyvän ulkoisen palautteen antamiseen.

Tärkeintä on välitön palaute! 

Palaute kannattaa antaa mahdollisimman nopeasti suorituksen jälkeen, jolloin suoritus on urheilijan muistissa. Palautetta antaessa kannattaa kysyä myös urheilijan tuntemuksia suorituksesta.

Moventracin kehittämisen lähtökohtana oli saada käyttäjälleen palaute onnistumisesta mahdollisimman nopeasti. Tällöin hän tietää harjoitteleeko oikein ja osaa tarvittaessa muuttaa omaa harjoitteluaan.