Moventrac - Meidän tarina

Moventracin idean takana on tuoda keinoja ja ratkaisuja parantaa jokaisen suorituskykyä ja taitoja omien tavoitteiden mukaisesti. Kun pystyt saavuttamaan omat tavoitteesi ja pystyt jatkuvasti nostamaan omaa vaatimustasoa, niistä muodostuu positiivisen motivoitumisen selkäranka. 

Fyysisen aktiivisuuden mittaamisen tarkkuus on noussut uudelle tasolle muutaman viime vuoden aikana. Tällä hetkellä oman aktiivisuuden mittaaminen ja istumisen välttäminen ovat kansainvälisestikin suuren mielenkiinnon kohteina.

Tieto liikkumisen määrästä sekä laadusta auttaa jokaista ymmärtämään fyysisen aktiivisuuden merkityksen hyvinvoinnille ja tekemään oikeanlaisia, aktiivisuutta edistäviä valintoja päivien aikana. Tiedon toivotaan kannustavan ihmisiä kohti aktiivista elämäntapaa. Kun tietoa aktiivisuuden määrästä sekä laadusta voidaan jakaa asiantuntijoiden kanssa, parhaimmillaan tätä tietoa voi käyttää motivointiin.

Laadukkailla henkilökohtaisilla suunnitelmilla voidaan jokainen ohjata saavuttamaan oman elämänsä hyvinvoinnin ja liikunnalliset tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamista tulee kuitenkin jatkuvasti seuranta ja antaa suuntaa oikeaan suuntaan. Tämän takia meidän palvelumme tärkeimpiä asioita ovat välitön palaute onnistumisesta, joka edesauttaa jaksamaan jatkaa harjoittelua ja omien tavoitteiden tavoittelua.

Mitä ongelmia / tarpeita olemme ratkaisemassa?

1. Ei ole motivaatiotekijöitä aloittaa, jatkaa ja ylläpitää omaa liikkumista

2. Ei ole keinoa antaa jatkuvaa tukea

3. Ei ole keinoa antaa välitöntä palautetta onnistumisesta

4. Ei ole olemassa palvelua, mihin omat suoritukset olisi jatkuvasti nähtävissä, seurattavissa ja jaettavissa

5. Valmentajalla tai fysioterapeutilla ei ole näkyvyyttä käyttäjän suorituksiin

Moventrac - Reach Your Goals

Kaikissa meissä on potentiaalia, kunhan vain tavoitteemme on oikea ja uskomme sen saavuttamiseen.

Aleksi Ukkola